Studieförbund och vuxenskolor

I det svenska utbildningssystemet innehar studieförbunden en särställning. Dessa lockar varje år ungefär två miljoner deltagare till sina kurser. Det finns många former av kursverksamhet även utomlands, men det som utmärker de svenska studieförbunden är att de nästan alltid har en religiös eller ideologisk inriktning. Studieförbund är vanligen knutna till en religiös rörelse, eller till ett politiskt parti.

Ett studieförbund har alltid som syfte att utbilda människor, och bibringa dem kunskap inom olika ämnen. Detta kan ske på flera sätt. Det är vanligt att studieförbund arrangerar möten, seminarier och olika typer av projekt. Det allra vanligaste sättet att sprida bildning är dock genom studiecirklar, som är den första formen av utbildning inom studieförbunden. Man ska dock inte glömma bort att studieförbunden sammantaget är den största arrangören i Sverige av kulturella evenemang.

ABF

Störst och äldst av de svenska studieförbunden är Arbetarnas bildningsförbund, som bildades 1912 på Brunnsvik, arbetarrörelsens folkhögskola belägen söder om Ludvika. ABF är så pass känt att ABF-huset i Stockholm blivit ett välbekant landmärke, och ”ABF-gubbe” har blivit ett uttryck för att beskriva en äldre man som dyker upp på seminarier för att ställa en mängd frågor om allt mellan himmel och jord. Det kan handla om att klaga på amerikansk skräpmat, eller på dålig snöröjning.

Det finns dock ingen större risk att prefixet ”ABF”- blir större än själva rörelsen ABF. Åtminstone inte i dagsläget. ABF är idag representerat i samtliga av Sveriges kommuner. 59 organisationer är medlemmar i förbundet, och ytterligare 54 stycken har samarbetsavtal med ABF. Bland medlemmarna finns LO, KF, de politiska partierna S och V, Hyresgästföreningen, HSB och PRO.  ABF:s studiecirklar och kurser lockar varje år 75 000 deltagare, föreläsningarna drar 700 000 åhörare, och mer än två miljoner svenskar besöker varje år något av de kulturevenemang som studieförbundet arrangerar. Sedan upphandling av vuxenutbildning blev möjlig har ABF i vissa kommuner blivit den största aktören även på detta område.