Få söker till lärarutbildning

Det verkar som att det blir allt mer populärt att utbilda sig på en högre nivå i Sverige. Men en utbildning lockar inte lika många och de är landets lärarutbildningar. För några månader sedan uppmärksammades det att fler hade sökt till reality-serien ”Paradise Hotel” än till Sveriges lärarhögskolor.

1713855-red-apple-on-book

Det kan vara oerhört svårt att veta vilken utbildning man ska välja och vad som passar en.

”Visst kan man ordna ett sådant även på andra vägar, men att ha en bra utbildning är ofta en stadig grund till det mesta. Det gör det helt enkelt lättare att få det där drömjobbet som man verkligen vill ha. Men vilken utbildning ska man välja, och på vilken skola?” Läs mer.

Färre till lärarutbildning än dokusåpa

Det här valet är svårt, oavsett om det handlar om att välja gymnasium, högskola, yrkesutbildning eller någon annan typ av utbildning. Ett val som färre och färre verkar göra är att börja plugga på lärarhögskola. För en tid sedan rapporterades det i medierna om att det till och med var fler som sökte till skandaldokusåpan ”Paradise Hotel” än det var som sökte till lärarhögskolan. Över 11 000 ansökningar kom till förra årets säsong av dokusåpan och enligt siffror från universitetskanslersämbetet tog landets lärarhögskolor emot endast 10 190 ansökningar avsedda för utbildning mot grundskolan eller gymnasiet.

Felaktiga uppgifter

Vissa hävdar dock att den här virala artikeln är felaktig och ger ett felaktigt intryck av att väldigt få vill arbeta som lärare. I artikeln har man nämligen bara utgått från sökandet till lärare för grundskolan och gymnasiet, och inte inkluderat yrkes- och förskollärarutbildningarna. Enligt de som uppmärksammat felet var det 18 985 stycken som sökte till lärarutbildningarna.