Plugga ekonomi

Det är varje år många som väljer att studera till ekonomer. Det är ett brett yrke med många möjligheter att få jobb inom olika områden. Men hur ser utbildningen ut och vilken yrkesroll kan den blivande ekonomen få?

826926-accounting-business

Känner man att det är lite väl tungt att plugga juridik men ändå är inne på att plugga en ganska teoretisk utbildning, kan ekonomi passa. När man pluggar ekonomi får man en bred kunskap i nationalekonomi och företagsekonomi. Ofta innehåller programmet även kurser i juridik och statistik. När man läst grundkurserna kan man sedan välja mellan en nationalekonomisk inriktning och en företagsekonomisk. Inom dessa ämnen kan man välja att fördjupa sig med till exempel entreprenörskap, finansiell ekonomi, makroekonomi, marknadsföring eller hållbar utveckling. Den som läser ekonomi gör det i tre år. För att få en magisterexamen krävs att man pluggar ytterligare ett år och för masterexamen krävs två.

När man sedan ska ut i arbetslivet får man konkurera med omkring 90 000 yrkesverksamma ekonomer och civilekonomer. Exempel på stora arbetsområden är bostadsföretag, banker, finansbolag och detaljhandel. Vissa arbetar även inom kommun och stat. Det som ekonomerna gör på företagen brukar vara budgetering och ekonomisk planering, redovisning och revision, försäljning och marknadsföring samt utredningsarbete.

Ska man gå in lite djupare på vilka titlar ekonomer har på företagen kan man nämna att många är revisorer, controllers, projektledare, marknadsförare och redovisare. Jobbar man till exempel som marknadsförare så kommunicerar man fördelarna med en idé, tjänst eller vara och på så sätt skapar man förhoppningsvis intresse och kan sälja, skriver man på SACO. Arbetar man istället som controller analyserar man information om det ekonomiska resultatet och utifrån det gör man prognoser och ger ledningen den ekonomiska information som behövs för att de ska kunna utveckla och driva verksamheten.