Plugga juridik

Att arbeta som advokat, jurist, domare eller åklagare är en dröm för många, som avporträtterats gripande och inlevelsefullt i populära serier som Ally McBeal, Boston legal och the Wire. I Sverige ser skrået lite annorlunda ut mot hur det sköts i USA, men här precis som där måste den som vill arbeta inom juridiken gå igenom avancerade studier och avlägga examen. I Sverige kan man utbilda sig till jurist vid sex olika universitet: Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. Utbildningarna är uppbyggda enligt samma princip, även om de kan skilja sig en smula åt mellan lärosätena. Samtliga ger en bred grund för att arbeta inom både rättsväsendet, statlig förvaltning, bank och försäkring samt på juridiska byråer. Konkurrensen är stor, och den som vill gå juristlinjen behöver höga betyg. Utbildningen är fem år lång och omfattar 270 högskolepoäng, och den som gått igenom de kurser som ingår kan sedan ansöka om juristexamen.

Efter utbildningen

Den som erlagt examen kan sedan vända blicken mot arbetslivet och bli familjens jurist. Både under utbildningen och senare bör man se till att knyta goda kontakter med arbetslivet och den bransch som man vill arbeta inom. Att arbeta som tingsnotarie, eller sitta ting som det kallas i folkmun, är ett måste för den som vill arbeta som åklagare eller kronofogde, och i praktiken även för att bli domare. Tingsmeritering är en mycket stark merit som öppnar vägen för mer än bara yrken som kräver erfarenheten formellt, utan även för andra kvalificerade juridiska arbeten. För att bli advokat krävs först en avslutad juristexamen samt tre års praktisk erfarenhet från yrkeslivet som jurist. Det är då möjligt att ansöka om att bli upptagen som ledamot av Advokatsamfundet. Advokat är en skyddad titel, och det är vanligt att arbeta juridiskt och som jurist utan att ha advokat som titel. I Sverige råder inget advokattvång, vilket innebär att den som uppträder inför domstol som kärande, svarande, målsägande eller tilltalad inte måste göra detta genom ombud.

Den som vill studera juridik för att arbeta som jurist eller advokat kan vända sig till en rad olika arbetsplatser. Här är några exempel på var du kan söka arbete efter avslutad examen:

  • Familjens jurist
  • Skatteverket
  • Tingsrätten
  • Kronofogdemyndigheten