Studiecirkeln – studieförbundens ryggrad

Många har svårt att tänka sig ett studieförbund som inte arrangerar studiecirklar, och det kan även vara svårt att föreställa sig studiecirklar som arrangeras utanför studieförbunden. Men faktum är att studiecirkeln är en äldre företeelse än studieförbunden.

Båda har dock sitt ursprung inom arbetarrörelsen. Den socialdemokratiske riksdagsmannen och godtemplaren Oscar ”Olsson med skägget” Olsson startade den första studiecirkeln i Lund 1902, inom ramen för godtemplarrörelsen.

Redan från första början var urvalet av ämnen inom studiecirklarna mycket brett, men styrs ofta av de frågor som arrangören arbetar med. Om arrangören är ett studieförbund kommer de frågor som behandlas att ligga i linje med det arrangerade studieförbundets ideologi och inriktning. Det finns dock även studiecirklar som arrangeras helt fristående, på en helt frivillig basis och utan något studieförbund i ryggen.

Kännetecken för en studiecirkel

Inom studiecirklarna förband man sig att delta under hela den tid som kursen skulle pågå. Vanligen kostar det pengar att delta i studiecirkeln, och dessa pengar går till att betala cirkelledarens lön. Till skillnad från många andra typer av kurser och utbildningar har deltagarna i en studiecirkel stort inflytande över cirkelns innehåll. Genom att tillsammans, aktivt söka kunskap bidrar alla deltagare till att cirkeln uppnår de mål som deltagarna har satt upp.

Gemensamt för alla studiecirklar är att de har en målsättning, ofta i form av en plan, ett studiematerial och en ledare. Deltagarantalet ligger för det mesta mellan tre och tio personer. En studiecirkel omfattar alltid minst tre träffar.

En studiecirkel kan organiseras av ett studieförbund, och presenteras då i förbundets kurskatalog samt på dess webbplats. Dessutom samarbetar studieförbunden i sin tur med olika föreningar inom andra områden, för att kunna erbjuda studiecirklar inom dess föreningars expertisområden.

Men det kan också hända att en grupp intresserade bestämmer sig för att starta en studiecirkel inom ett visst ämne tillsammans. Ett studieförbund kan då bistå med stöd inom det pedagogiska området, samt med tips på hur studiecirkeln ska organiseras rent praktiskt.