Våra tio studieförbund

  • ABF
  • Folkuniversitetet
  • Ibn Rushd
  • Kulturens Bildningsverksamhet
  • Medborgarskolan
  • NBV
  • Sensus studieförbund
  • Studiefrämjandet
  • Studieförbundet Bilda
  • Studieförbundet Vuxenskolan

Dessa tio är Sveriges tio studieförbund som har till uppgift att ge dess deltagare kunskap i ett mycket brett perspektiv. Beroende på vilken typ av förbund du väljer får du en viss typ av inriktning. ABF är det äldsta förbundet och kommer ur arbetarrörelsen, Sensus är den kristna kyrkan och Folkuniversitetet härstammar från universitetens föreningar. Om man ska se till dess kraft och påverkan så anordnas årligen 300 000 studiecirklar som med detta når ut till två miljoner människor. Nu är det mer att man är intresserad av att gå en kurs och ser till utbudet och inte vart studieförbundets rötter kommer från. Det är nog inte många som skulle välja bort Medborgarskolan om de fick reda på att de grundades av dåvarande Högerpartiet. Att ha dessa förbund gör det enklare för människor att börja studera och att ta del av ny kunskap – allt från att lära sig svårare matte till att börja dreja.

Människor och lärande

Vi människor älskar att utvecklas och lära oss nya saker. Att då befinna sig i ett land som ger stora möjligheter till detta skapar fina förutsättningar, men kan å andra sidan skapa större förvirring och beslutsångest och att vi inte tar till oss på bästa sätt då vi känner en sådan trygghet att allt kommer att lösa sig. När det kommer till att lära sig är det därav viktigt att få bra förutsättningar i en tidig ålder för att känna av den glädje som kommer när man studerar och lär sig något. Och även om man missat den biten så handlar det om att man måste rycka tag i sig själv för att ta för sig av dessa möjligheter som ges. Att det är en stor blandning på åldern när det kommer till exempelvis Folkuniversitetet gör att fler människor känner trygghet i att ta tag i sitt liv på nytt. För det är viktigt att känna att ens tid inte är förbi.

Så, vi bör värna om skolan och vara stolta över att befinna oss i ett land som tar hårt på dessa frågor och ser till alla oss människor. Och vi bör ta oss själva på allvar och ta tag i våra lliv och låta oss få utvecklas.